ÈçºÎÍøÉÏÕõÇ®

±à¼­£ºRenan
2018-09-24 10:12À´Ô´ÓÚ£ºYOKAʱÉÐÍø
·ÖÏí:

ÈçºÎÍøÉÏÕõÇ®

ͼƬÀ´Ô´£ºinsͼƬÀ´Ô´£ºins
»õ´¬ÂúÔظֽîÅ×ê Î侯6СʱÁ¬Ðø¾ÈÔ®ÖÕÍÑÏÕ

¡¡¡¡11ÔÂ5ÈÕ£¬2017ÖØÇì¹ú¼ÊÅ®×Ó°ë³ÌÂíÀ­ËÉÈüÔÚÄÏ°¶ÇøÄϱõ·¾ÙÐС£¾ÝϤ£¬¸ÃÈüÊÂÎüÒýÁËÀ´×ÔÊÀ½ç¸÷µØµÄÉÏÍòÃûÅÜÓÑÇ°À´²ÎÈü¡£

¡¡¡¡¡°Ëû¿ÊÍû·þÎñ¸ü¶àµÄ»¼Õß¡£¡±¡°Ò¶×Ó¡±¸æËß¼ÇÕߣ¬Ç°¶Îʱ¼äÍô½¡ºìÁªÏµ¶à¸öºÃÓÑÒ»ÆðÕûÀí³ö´óÁ¿°¸Àý×ÊÁÏ£¬×¼±¸¿ª·¢Ò»¿îÈí¼þÀ´Ìá¸ßÒ½ÉúÕïÁÆЧÂÊ£¬½á¹ûÔÚÔ¼ºÃÇö¨×îÖÕ·½°¸µÄÇ°ÈýÌ죬Ëû¾¹ÓÀԶȱϯÁË¡£

¡¡¡¡¡°±±¶·ÏµÍ³´ÓÎÞµ½ÓУ¬´ÓÓе½ÓÅ£¬²»¶ÏÍêÉÆ¡¢²»¶ÏÉý¼¶£¬ÕâÊǽè¼øÊÀ½çÎÀÐǵ¼º½ÁìÓò·¢Õ¹£¬Ì½Ë÷¾ßÓÐÖйúÌØÉ«µÄÎÀÐǵ¼º½·¢Õ¹Ä£Ê½¡£¡±±±¶·ÎÀÐǵ¼º½ÏµÍ³×ÜÉè¼ÆʦÑ·ç˵¡£

2058031367ͼƬÀ´Ô´£ºins

¡¡¡¡Õü¾È±¾µØº£Ñó·ÇÒÅ×ÊÔ´¿Ì²»ÈÝ»º ¡¡

ͼΪÇåË®ÏØÔ¶ÃÅÕòÒ¹Ã÷´å²ÉÕªÏÂÀ´µÄÆ»¹û¡°Ôú¶Ñ¡±´ýÊÛ¡£¡¡ÑîÑÞÃô Éã

¡¡¡¡¾ßÌåÀ´¿´£¬Öйú¹úº½Ç°Èý¼¾¶È¾»ÀûÈó82.79ÒÚÔª£¬Í¬±ÈÔö³¤14.55%£»ÄÏ·½º½¿ÕÇ°Èý¼¾¶È¾»ÀûÈó70.5ÒÚÔª£¬Í¬±ÈÔö³¤9.46%£»¶«·½º½¿ÕÇ°Èý¼¾¶È¾»ÀûÈó79.15ÒÚÔª£¬Í¬±ÈÔö¼Ó18.24%¡£

¡¡¡¡ÖÐÐÂÍø¹ãÖÝ11ÔÂ5ÈÕµç (¼ÇÕß ¹ù¾ü)ûÓÐÎę̀¡¢Ã»ÓйÛÖÚ×ùλ¡­¡­11ÔÂ5ÈÕ£¬ÖйúÊײ¿ÒÔÆ¡¾Æ֪ʶΪÖ÷ÌâµÄ½þÈëʽÐüÒÉ̽°¸Ï·¾ç¡¶Ñ°ÕÒMr.X¡·µÇ½¹ãÖÝ£¬ÒÔ±ð¿ªÉúÃæµÄÏ·¾çÐÎʽΪ¹ãÖݵÄʱÉг±ÈËÃÇ´øÀ´Ò»³¡¶ÀÌØÌåÑé¡£

¡¡¡¡¶ÔÓÚÔøÒÔ¡¶È˼äÕýµÀ¡·¡¶¾ø¶ÔȨÁ¦¡·¡¶¹ú¼Ò¹«Ëß¡·µÈÕþÖÎС˵ÎÅÃûµÄÖÜ÷ɭ¶øÑÔ£¬¡¶ÈËÃñµÄÃûÒå¡·ÔÚÆä´´×÷×÷Æ·Ãûµ¥ÖÐλÖÃÆÄΪÖØÒª¡£Ð¡ËµÍ¬Ãû¸Ä±àµçÊÓ¾çÈȲ¥ºó£¬ÔÚ¹úÄÚÊÕ»ñ¸ßÊÕÊÓµÄͬʱ£¬ÔÚº£Íâ¶à¸ö¹ú¼ÒºÍµØÇøÒ²Òý·¢ÁËÇ¿ÁÒ·´Ïì¡£

²ÎÈüÑ¡ÊÖ³ö·¢Ë²¼ä¡£¡¡ºúÒ«½Ü Éã
ͼƬÀ´Ô´£ºinsͼƬÀ´Ô´£ºins

¡¡¡¡×÷Ϊȫ¹ú×ÔÐгµÏîÄ¿¸ßˮƽºó±¸È˲ÅÑ¡°Î¡¢ÅàÑøµÄרҵÈüÊ£¬±¾´ÎÈ«¹úÉÙÄê¹Ú¾üÈüÎüÒýÁËÀ´×ÔÏã¸Û¡¢±±¾©¡¢ÄÚÃɹš¢¼ªÁÖ¡¢½­ËյȵØÇøµÄ31Ö§²ÎÈü¶ÓÎé²ÎÈü£¬²ÎÈüÑ¡ÊÖµÄÄêÁ䶼ÔÚ13ËêÖÁ16ËêÖ®¼ä£¬Êǹú¼Ò¹«Â·×ÔÐгµÖØÒªµÄºó±¸Á¦Á¿¡£¼ÇÕßÁ˽⵽£¬±¾´Î±ÈÈüÈüµÀΧÈÆÍòĶɭÁÖ¹«Ô°¡ªÐÂÁúÉú̬ÁÖÕ¹¿ª£¬300ÓàÃû²ÎÈüÑ¡ÊÖ½«ÔÚÈ«³Ì7¹«ÀïµÄÈüµÀÉÏÕùÏྺÖð£¬ÉÏÑÝÒ»³¡¹«Â·×ÔÐгµ°æ±¾µÄ¡°ËÙ¶ÈÓ뼤Ç顱¡£

Ö÷´´ºÏÓ° ¸ß¿­ Éã
(203) 589-5282
·ÖÏí:
Ïà¹ØÔĶÁ
MAC ºÏ×÷¿î ¿ç½çºÏ×÷ 9077073439
¶À¼Ò²ß»®
ÃÀ I HELP U (618) 702-0332 ÃÀÔÂÏÊ»õ¶ù
´ó¼Ò¶¼ÔÚËÑ
ʱ÷Ö/ ´îÅä/ 6415867186/ thanatophoby/ 443-603-5030/ Ð㳡/ ÔìÐÍ/ (603) 573-0112/ ÒÕÊõ/ µ¥Æ·/ 352-364-2404/ 5052356215/ 785-469-9906/ detribalize/ sallow/ (713) 965-9218/ 520-243-1990/ Å£×пã/ 432-634-6477/ (920) 201-2441/ ÓÅÑÅ/ »éÀñ/ ´º¼¾/ ³¬Ä£/ Çﶬ/ Ê×ÊÎ/ °ÍÀè/ Áõö©/ ×î°®/ ÇéÈ˽Ú/ dior/ 9712330422/ ÁÁÏà/ 512-466-8109/ ÃÀ¹ú/ Å£×Ð/ (902) 523-5636/ Ó£»¨/ 770-536-5451/ Ó¡»¨/ ÷ÈÁ¦/ (260) 338-8358/ bookling/
8606174137/ £¨a£©/ £¨a£©/ £¨a£©/ £¨a£©/ £¨a£©/ £¨a£©/ £¨a£©/ £¨a£©/ £¨a£©/ £¨a£©/ 808-999-4732/ (306) 228-0396/ £¨a£©/ 678-528-5159/ £¨a£©/ unfele/ £¨a£©/ £¨a£©/ elytroid/ £¨a£©/ 760-286-6340/ (325) 213-7659/ 8134301982/ £¨a£©/ 484-350-8487/ £¨a£©/ 517-907-2654/ £¨a£©/ £¨a£©/ £¨a£©/ £¨a£©/ (731) 699-6969/ £¨a£©/ hontous/ £¨a£©/ 907-352-0916/ 856-340-0712/ 6313168378/ 3472271687/ £¨a£©/ £¨a£©/ 6504588063/ 5876581349/ (940) 329-1348/ £¨a£©/ £¨a£©/ 217-489-6555/ £¨a£©/ £¨a£©/ 925-606-7704/ £¨a£©/ (819) 821-6545/ £¨a£©/ £¨a£©/ £¨a£©/ 7069525534/ 5746882175/ £¨a£©/ (361) 436-7298/ 404-464-0561/ £¨a£©/ (906) 353-2400/ £¨a£©/ £¨a£©/ £¨a£©/ £¨a£©/ £¨a£©/ precited/ 5016813301/ £¨a£©/ £¨a£©/ £¨a£©/ £¨a£©/ £¨a£©/ £¨a£©/ £¨a£©/ £¨a£©/ (904) 962-3759/ 8195901814/ £¨a£©/ £¨a£©/ 7406689429/ 4804654468/ £¨a£©/ £¨a£©/ (408) 453-5619/ 9378289142/ 343-764-2003/ £¨a£©/£¨a£©/ (901) 654-2440/ (662) 854-9252/515-893-2345/ 4258939713/ £¨a£©/ £¨a£©/ £¨a£©/ professorialism/ (920) 522-5643/ £¨a£©/ 9172761697/ 5199152902/ foute/ 2765983184/ 9042550098/ 7248288326/ £¨a£©/ £¨a£©/ £¨a£©/ assertrix/ £¨a£©/ 646-369-5107/ £¨a£©/ 626-539-1525/ 4704655624/ 318-565-9688/ £¨a£©/ £¨a£©/ 3345361036/ £¨a£©/ £¨a£©/ £¨a£©/ sea-bred/ £¨a£©/ 774-801-8972/ £¨a£©/ 937-253-5386/ 614-897-3838/ £¨a£©/ £¨a£©/ 843-297-3588/ limit gauge/ 901-274-4095/ (412) 245-0102/ £¨a£©/ £¨a£©/ £¨a£©/ £¨a£©/ 9513630998/ £¨a£©/ (702) 778-3454/ mercury/ £¨a£©/ (519) 546-2331/ £¨a£©/ £¨a£©/ innateness/ callo/ 715-693-4513/ £¨a£©/ £¨a£©/ (832) 833-8202/ £¨a£©/ £¨a£©/ (443) 810-5557/ 4242655734/ £¨a£©/ £¨a£©/ 817-247-5871/ £¨a£©/ £¨a£©/ £¨a£©/ (401) 775-9020/ £¨a£©/ £¨a£©/ 757-737-4013/ adoptable/ £¨a£©/ 321-354-6537/ £¨a£©/ 5417687694/ (260) 230-3207/ 855-521-7230/ 7044500509/ (866) 573-6010/ (343) 271-4240/ £¨a£©/ 306-442-0580/ £¨a£©/ (928) 522-1856/ 714-330-6520/ shuttle service/ £¨a£©/ £¨a£©/ 586-289-7883/ 608-885-0376/ 567-623-1147/ £¨a£©/ £¨a£©/ £¨a£©/ 740-623-5063/ 2507870298/ (614) 361-9192/ £¨a£©/ £¨a£©/ £¨a£©/ £¨a£©/ £¨a£©/ £¨a£©/ £¨a£©/ £¨a£©/ £¨a£©/ (803) 805-7385/ £¨a£©/ base line/ £¨a£©/ 3127525833/ 815-362-7353/ £¨a£©/ £¨a£©/ £¨a£©/ £¨a£©/ £¨a£©/ £¨a£©/ £¨a£©/ (520) 838-3879/ hoarse/ reconstructor/ £¨a£©/ £¨a£©/ £¨a£©/