Szervezet rövid történetének, mûködésének, fõbb programjainak bemutatása

A XXI. Század Társaság eltökélt szándéka, hogy független egyesületként aktív és innovatív fóruma legyen a gyökeresen új kérdések és kihívások elemzõ, eszmecserés, megoldást ígérõ megvitatásának egy igazságosabb társadalom megteremtése érdekében. Mindezek keretében megkerülhetetlen újragondolni a szûkebb és tágabb értelemben vett értelmiség szerepét, hivatását, felelõsségét a megváltozott és folyamatosan változó világtörténelmi viszonyok között, hangsúlyosan figyelembe véve a magyar társadalomfejlõdés történeti és regionális meghatározottságát és sajátosságait. E szerep és felelõsség bonyolultabb, mint az elmúlt századokban volt; lényege azonban vélhetõen változatlanul ugyanaz: a szellemi kezdeményezés, a lehetséges jobbító megoldások felvázolása, az igazságosságra törekvés példamutatása, az egyes ember és közösségeinek eszméltetõ mozgósítása. A társaság 2001-óta mûködik. Havi rendszerességû összejövetelein társadalompolitikai és kulturális témákban szervezünk elõadásokat és vitákat. Kezdeményezõként aktív részesei voltunk Bibó István szobra felállításának.

Az elmúlt években 4 esszé-antológiát jelentettünk meg:
1. Magyar jelentés-árnyalatok
2. Európai jelentés-árnyalatok
3. Magyarként Európában
4. Helyzetek és lehetõségek


A Társaság tagjai között ismert akadémikusok, egyetemi tanárok, mûvészek és közéleti személyiségek találhatók.

Rólunk
Hazám Díj
Programok