උපාධිධාරීන් සදහා පුරප්පාඩු

උපාධිධාරීන් සදහා පුරප්පාඩු

POST OF DATA CO-ORDINATOR (GRADE II)MA 5-2 Job Description: Maintenance and updating of data...

641-472-5400

බිනර පුන් පොහෝ දිනයේ වැදගත්කම

බිනර පුන් පොහෝ දිනය අදට යෙදී තිබෙනවා. මේ බිනර පොහෝ දිනය අපට වැදගත් වන්නේ කෙසේදැයි සොයා බලමු. මෙම...

Read More

කළමනාකරණ සහකාර තනතුර සදහා උසස් පෙළ සමතුන් බදවා ගැනේ

කෘෂිකර්ම අමාත්යංශය ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ ග්‍රාමීය වැව්...

Read More

5096771358

ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර-තාක්ෂණික සේවා ගණය සදහා බදවා ගැනීමේ විවෘත...

Read More

සංවර්ධන නිලධාරී තනතුර සදහා උපාධිධාරීන් බදවා ගැනේ.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය දේශගුණ අනුහුරු වාරි කෘෂිකර්ම ව්‍යාපෘතිය ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබද සංවර්ධන...

Read More

(825) 209-7753

පුහුණුව සමඟ රැකියා අවස්ථා 25000 ක් සදහා සම්මුඛ පරීක්ෂණ මේ දින වල සිදු කෙරෙනවා. ඒ ජාතික ආධුනිකත්ව...

607-308-8355

synantherology

කළමනාකරණ සහකාර -මුල්‍ය (ස්ථිර සේවා) සුදුසුකම්: අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ...

Read More

ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව සදහා උපාධිධාරීන් බදවා ගැනේ.

POST OF ASSISTANT GENERAL MANAGER(AUDIT) SPECIAL GRADE Eligibility Requirements: Candidates should...

2058583471

(877) 267-1710

ජාතික මෝස්‌තර මධ්‍යස්ථානය කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යංශය කලමනාකරන සහකාර (තනතුරු සංඛ්‍යාව 02)...

(919) 781-3049

ගණකාධිකාරී තනතුර සදහා පුරප්පාඩු

බ්‍රිටිෂ් වේ ඉංග්ලිෂ් ඇකඩමි-නිට්ටබුව පුරප්පාඩු:ගණකාධිකාරී තනතුර සුදුසුකම්: අදාළ ක්ෂේත්‍රයේ වසර පහක...

503-925-2598

පාරිභෝගික සම්බන්ධතා නිළධාරී තනතුර සදහා සාමාන්‍ය පෙළ සමතුන් බදවා ගැනේ.

Metropolitan පාරිභෝගික සම්බන්ධතා නිළධාරී සුදුසුකම්: වයස අවුරුදු 29 ට අඩු කාන්තාවන් වීම අ.පො.ස...

Read More

843-897-8835

Internship – Marketing එටිසලාට් ලංකා කාලය: මාස 03-06 අතර සුදුසුකම්: අ.පො.ස උසස් පෙළ සමත් වී තිබීම...

2509160882

කළමනාකරණ සහකාර තනතුර සදහා උසස් පෙළ සමතුන් බදවා ගැනේ.

කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යංශය පුරප්පාඩු: කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණික...

(843) 656-1055

2293836695

LB ෆිනෑන්ස් පුරප්පාඩු: අලෙවිකරණ නිළධාරී සුදුසුකම්: වයස අවුරුදු 25ට අඩු වීම. අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ හා...

6025432772

අභ්‍යාසලාභී බැංකු සහායක තනතුර සදහා උසස් පෙළ සමතුන් බදවා ගැනේ.

අභ්‍යාසලාභී බැංකු සහායක යුනියන් බැංකුව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය සුදුසුකම්: ඉංග්‍රීසි හා ගණිතය යන විෂයන්ට...

Read More

(249) 606-1257

ජා ඇල ප්‍රාදේශීය සභාව -කදාන බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ තනතුරු පුරප්පාඩු පුස්තකාල සහායක සුදුසුකම්:...

506-440-5350

mean-spiritedly

විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යංශය ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය අධ්‍යක්ෂක...

Read More

Data Entry Operator තනතුර සදහා උසස් පෙළ සමතුන් බදවා ගැනේ.

HNB Assurance තනතුර: Data Entry Operator   සුදුසුකම්: අ.පො.ස උසස් පෙළ සමත් වීම. සිංහල හා ඉංග්‍රීසි...

Read More

8452908647

ඇමරිකාවට අනතුරුදායක කලක් උදා වී ඇති බව එරට හිටපු ජනාධිපති බැරක් ඔබාමා පවසයි.ඔහු මෙලෙස ප්‍රකාශ...

Read More

323-393-5111

සී/ස කුරුණෑගල වැවිලි සමාගම (රාජ්‍ය ව්‍යවසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත්‍යංශය)   සභාපතිතුමන්ගේ...

6462050596

musal

Junior Executive – Customer Experience ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම්-මොබිටෙල් මාතර දිස්ත්‍රික්කය  ...

Read More

Customer Care Executives සදහා උසස් පෙළ සමතුන් බදවා ගැනේ.

Customer Care Executives – Part Time ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම්-මොබිටෙල්   සුදුසුකම්: භාෂා දෙකක්...

7016014538

3086393039

කොමර්ෂල් බැංකුව පුරප්පාඩු: Banking Trainee සුදුසුකම්: වයස අවුරුදු 22 ට වඩා අඩු වීම. අ.පො.ස...

423-508-4201

යුනියන් බැංකුව සදහා උසස් පෙළ සමතුන් බදවා ගැනේ

යුනියන් බැංකුව පුරප්පාඩු: PERSONAL BANKING ADVISORS SENIOR PERSONAL BANKING ADVISORS SENIOR...

(678) 283-4353

කළමනාකරණ සහකාර තනතුර සදහා උසස් පෙළ සමතුන් බදවා ගැනේ.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ සහකාර (තනතුරු 04)   සුදුසුකම්: අ.පො.ස.උසස් පෙළ විෂයන් තුනක්...

Read More

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ හක්කානි ත්‍රස්ත සංවිධානයේ නිර්මාතෘ මිය යයි.

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ දරුණුතම හා ක්‍රියාකාරී ත්‍රස්ත කණ්ඩායමක් ලෙස සැලකෙන හක්කානි ත්‍රස්ත ජාලයේ නිර්මාතෘ...

Read More
Loading