Elektronarzêdzia 
(713) 400-8312 
Mocowania 
Maszyny 
Serwis 
Oferta specjalna 
313-265-8083 
 


stat4u

bosch.jpg (6944 bytes)

Amatorskie

pic_amat.jpg (30593 bytes)
- Wiertarki udarowe
- Wyrzynarki
- Szlifierki k±towe
- Szlifierki Delta
- Pilarki
- Szlifierki oscylacyjne
- Wiert³a do metalu
- Papiery ¶cierne
- Koñcówki wkrêcaj±ce(bity)
- Brzeszczoty do wyrzynarek
- Koñcówki wkrêcaj±ce
- Wiert³a do betonu
- Tarcze do szlifierek k±towych

Profesjonalne

pic_prof.jpg (27765 bytes)
- Wiertarki udarowe
- Szlifierki k±towe
- M³oty udarowe-obrotowy
- Pilarki tarczowe
- Wkrêtarki akumulatorowe
- Wiert³a do metalu
- Wiert³a tytanowe
- Papiery ¶cierne
- Koñcówki wkrêcaj±ce
- Brzeszczoty do wyrzynarek
- Wiert³a udarowe
- Tarcze do szlifierek k±towych
- Wiert³a do betonu
- D³uta udarowe

Ogrodowe

misdemean
- Akumulatorowe no¿yce do trawy
- Pi³y do ga³êzi
- Kosy elektryczne
- Odkurzacze ogrodowe
- Wózki ogrodowe
- Sekatory
- Pi³y ³añcuchowe
- Rozdrabiarki
- Pi³y uniwersalne
- Kosiarki do trawy
- Pi³y typu TANDEM
- Urz±dzenia zraszaj±ce
 
&

Elkot, Radom, Polska, elektronarzêdzia, narzêdzia, narzêdzia rêczne, mocowania, maszyny, wiertarki, wiertarki udarowe, wyrzynarki, szlifierki, pilarki, wiert³a, brzeszczot, tarcze do szlifierek, szlifierki k±towe, papier ¶cierny, pi³y, kosiarki elektryczne, wózki ogrodowe, sekatory, urz±dzenia zraszaj±ce, m³oty udarowe, Ridgid, Rems, Hazet, Bosch, osadzaki, kotwy chemiczne, specjalne, agregaty pr±dotwórcze, maszyny budowlane, d³uta