(617) 964-2180

Dekoracje okien

Firany, zas³ony, rolety, ¿aluzje, plisy, karniszeCo zyskujesz
decyduj±c siê na nasze
dekoracje okien

News miesi±ca

aktualnosci

W itaj na stronach Dekoracje okien. Kompleksowa dekoracja okien to nasza domena. Projektujemy indywidualnie dekoracje tak, aby by³y spójne z koncepcj± wnêtrza. Nasze aran¿acje okien realizujemy na wymiar. Pomo¿emy Ci wybraæ tkaniny dekoracyjne - firany, zas³ony, tkaniny obiciowe, obrusowe itp. Wykonujemy tak¿e rolety materia³owe, panele zas³onowe, rolety rzymskie i austriackie, plisy i ¿aluzje. Projektujemy wystrój okien, szyjemy i instalujemy dekoracje. W naszej ofercie s± tak¿e karnisze i nowoczesne systemy zawieszeñ dekoracji okien sterowane elektrycznie. Wybierz interesuj±cy Ciê temat klikaj±c na zdjêcie poni¿ej. Mo¿esz tak¿e zasiêgn±æ porady naszego konsultanta wysy³aj±c e-mail na adres: 541-506-3820.
dekoracje,firany,zas³ony,tkaniny

DEKORACJA OKIEN,
FIRANKI, ZAS£ONY

rolety,plisy,¿aluzje

ROLETY, PLISY,
¯ALUZJE

(336) 251-4338

KARNISZE(802) 382-4436zas³onyaran¿acjaprojekty(316) 296-8228822-711-6095roletycard grinder806-408-4167380-201-2211

MDecor-studio
Aran¿acja okien, firany, zas³ony, story rzymskie, rolety, dekoracje wnêtrz
Biuro:
Warszawa ul. Bartycka 175
TARGI BUDOWNICTWA
dekoracje@dekoracjeokien.pl
tel. (22) 393 8004, (22) 240 7512
kom.: 608 677 163

Twoje okno - Twój styl

Tutaj mo¿esz przeczytaæ artyku³y oraz zobaczyæ przyk³adowe realizacje dekoracji:

dekoracje okien - przyk³adowe realizacje rolety, plisy, ¿aluzje gazangabin ciekawostki z dekoracji wnêtrz

Strona dekoracjeokien . pl korzysta z plików cookies u¿ywanych do celów statystycznych i dopasowania reklam zgodnie z Polityk± Plików Cookies. Mo¿esz okre¶liæ warunki przechowywania lub dostêpu do plików cookies w Twojej przegl±darce.

Copyright © MDecor-Studio
2004
Dekoracje okien
www.dekoracjeokien.pl